ORGANIZATIA DE SERIALIZARE A MEDICAMENTELOR DIN ROMANIA

info
Data: 2018.6.2        Autor: Admin

Index cautare: (cauta in titlu si descriere)

Nu am gasit inregistrari!

Protectia DatelorInformare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 1. Introducere

Din 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („Regulamentul”) iar OSMR se conformează prevederilor sale și reglementărilor naționale din acest domeniu.

Regulamentul se referă, în esență, la protejarea și asigurarea drepturilor persoanelor la confidențialitate și stabilește cerințe globale de confidențialitate stricte, care guvernează modul în care sunt gestionate și protejate datele personale, respectându-se, în același timp, alegerile individuale – indiferent unde sunt trimise, procesate sau stocate datele.

 1. Principii 

Regulamentul impune respectarea unei game largi de cerințe în sarcina OSMR cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv obligația de a respecta șase principii:

 1. Necesitatea transparenței cu privire la gestionarea și utilizarea datelor cu caracter personal;
 2. Limitarea procesării datelor cu caracter personal la scopurile specificate, legitime;
 3. Restrângerea colectării și a păstrării la cantitatea minimă de date cu caracter personal necesară pentru un anumit scop;
 4. Oferirea posibilității persoanelor vizate de a corecta sau solicita ștergerea datelor cu caracter personal;
 5. Limitarea stocării datelor cu caracter personal doar la perioada necesară atingerii scopului;
 6. Asigurarea securității, a integrității, a confidențialității și a protecției datelor cu caracter personal prin practici de securitate adecvate. 
 1. Datele cu caracter personal colectate de OSMR 

Datele cu caracter personal se referă la orice informație care permite identificarea unei persoane vizate. Acestea includ numele, seria și numărul cărții de identitate, adresa, data nașterii, numărul de cont bancar, adresa de email, nr. telefon/fax, etc. Prelucrarea se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul și ștergerea acestora.

 1. Drepturile persoanei vizate

Regulamentul furnizează persoanelor vizate mai mult control cu privire la modul în care datele lor cu caracter personal sunt capturate și utilizate.

Astfel, persoanele vizate au anumite drepturi specifice pe care le pot exercita pentru protecția datelor cu caracter personal, respectiv:

 • Dreptul de a accesa informațiile

Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm.

 • Dreptul la rectificare.

Aveți dreptul de a obține de la OSMR, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 • Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”).

Aveți dreptul de a obține din partea OSMR ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, dacă:

 • datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • obiectați la prelucrarea datelor dvs. de către OSMR;
 • OSMR prelucrează datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal;
 • Datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine OSMR.
 • Dreptul restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Puteți primi datele dvs. personale pe care OSMR le colectează sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise unui alt operator. 

 • Dreptul la opoziție

Puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs. personale de către OSMR. Vom lua în considerare opoziția dvs. și dacă prelucrarea informațiilor dvs. are vreun impact nejustificat asupra dvs. care impune încetarea prelucrării datelor respective.

 • Dreptul de retragere a consimțământului

În cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

 • Dreptul de a vă opune deciziilor automate

Aveți dreptul de a cere și obține intervenția umană cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și vă puteți exprima propriu punct de vedere cu privire la aceasta, în conformitate cu dispozițiile art. 22 din Regulament. 

 • Dreptul de a depune plângere

În cazul în care nu sunteți satisfăcut de modul în care am răspuns solicitărilor dvs., aveți dreptul să faceți reclamație. Dacă sunteți în continuare nemulțumit de reacția noastră la reclamația formulată, puteți să o trimiteți mai departe către Responsabilul cu protecția datelor din cadrul OSMR, folosind datele de contact de la paragraful 8 al prezentei Informări.

De asemenea, puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

 1. Declarație de consimțământ

Prin completarea formularului de Contact de pe site-ul OSMR, prin transmiterea datelor personale pe email-urile oficiale ale OSMR, precum și comunicările făcute în orice modalitate, indiferent de formă a datelor dvs. cu caracter personal, declarați că sunteți de acord ca OSMR să colecteze datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru scopul înregistrării mesajului dumneavoastră și al acordării unui răspuns, pe întreaga durată necesară realizării acestui scop. Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați de dreptul de a fi informat, dreptul de acces, de intervenție asupra datelor (rectificare, actualizare), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la portabilitate și dreptul de depune plângere. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment și gratuit prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor, astfel cum se prevede la Secțiunea 4. a prezentei Informări. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere la datele de contact menționate la Secțiunea 8 a prezentei Informări. 

 1. Administrarea datelor personale de către OSMR

În cadrul OSMR se aplică politici și standarde pentru a păstra siguranța datelor dvs. Aceste măsuri sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor în vigoare.

De asemenea, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate privind politici și proceduri, securitate informatică, etc., pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor dvs. cu caracter personal.

O garanție suplimentară este dată și de instruirea angajaților, precum și obligația acestora de a păstra confidențialitatea și de a nu divulga datele dvs. cu caracter personal în mod nelegal.

 1. Perioada de păstrare a datelor 

OSMR are obligația de a păstra datele dvs. cu caracter personal numai pe perioada în care sunt necesare scopului pentru care sunt prelucrate. OSMR nu prelucrează date cu caracter personal ca pe un scop în sine, ci datele dvs cu caracter personal sunt prelucrate numai în legătură cu o calitate a dvs de reprezentant (legal sau convențional) a unei entități cu care OSMR are o legătură. 

 1. Date de contact 

Vă puteți exercita drepturile privind protecția datelor dvs. cu caracter personal prin transmiterea unei solicitări la sediul OSMR din București, strada Strada Cluceru Udricani  nr. 18, Sector 3, București, CP 030167 sau prin email, la: dataprotection@osmr.ro. În acest sens, vor fi luate în vedere numai email-urile care conțin la subiect sintagma ”Data protection”.

În plus, OSMR a desemnat o persoană care poate fi contactată dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect în legătură cu protecția datelor dvs., precum și orice reclamație pe care o aveți în acest sens, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate.

Loading data

Loading WordBricks ...

| 1.1.1. O.S.M.R.| 2.1.1. CRM| Descrierea Proces| 2.2.3. Interfetele de programare ale aplicatiei| 3.1.1. Conditii generale de utilizare| 3.1.2. Protectia Datelor| 3.1.3. |